Historie

 Det var Olav Overn som startet Lena Jernvare 1. juli 1950. Butikken på 70 m2 ble åpnet i kjelleren i Lindstadgården ved Lena Bad.

I 1953 kjøpte Olav eiendommen, hvor Lena Jernvare driver butikk på den dag i dag. Eiendommen, hvor det da stod et bilverksted, kjøpte han sammen med sin svoger Borger Storihle.

I 1963 kjøpte Lena Jernvare "Totenheimen" som lå litt lengre ned i gata. Deretter delte Borger og Olav varespekteret. Borger startet Lena Maskin og flyttet inn i "Totenheimen". Olav fortsatte med Lena Jernvare.

I 1958 ble det satt opp et 300 m2 lagerbygg for byggevarer. Dette ble påbygd en etasje i 1964.

Med flere nye varetyper så ble dette lagerbygget for lite, så i 1969 ble satt opp et nytt lager på 300 m2 i 2 etasjer.

Etter å ha ofret mye tid og penger på bedre lagerkapasitet, forsterket behovet for en større butikk seg. Så i 1973 ble det satt opp et nytt 3 etasjers bygg med ei grunnflate på 300 m2. Nå er lokalene blitt slik som de fremstår i dag.

1. januar 1980 ble Toten Betong kjøpt. Byggevarene sammen med sjåfører og lagerfolk flyttet ned dit. Etter 6 års drift med produksjon av betongrør og kummer opphørte dette 31.12.85. Nå var det full fokus på byggevarer og trelast.

I 1982 åpnet den nye "Tilbords"-avdelingen i de første lagerlokalene som ble bygget i 1958.

I 1983 tok sønnen Asbjørn over hele styringen av Lena Jernvare AS, etter å ha kjøpt ut sine foreldre og sine to brødre.

Etter å ha satset hardere på byggevarer og trelast, kom behovet etter et nytt trelastlager. I 1987 ble det bygd et 400 m2 stort trelastlager, som i 1990 ble påbygd 200 m2. Etter mange år med nye varetyper, så ble det i 2002 satt opp et nytt lagerbygg på 345 m2 inntil trelastlagrene.

Etter mange møter med Øivin Aas, ble vi enige om å slå sammen våre byggevareutsalg. Den 2. mai 2003 ble Byggsenteret Toten AS åpnet.

I juni 2004 åpnet vi Interiørsenteret Toten AS, da vi hadde for små lokaler i vårt nåværende bygg til kjøkken, bad, garderobe, fliser og gulv. Vi har nå fått en stor og fin varmeavdeling i de gamle lokalene, sammen med et etterlengtet møterom.

31. desember 2005 meldte vi oss ut av Jernia-kjeden og er nå en selvstendig butikk som vil sette fokus på faghandel.

16. desember 2006 så ble Interiørsenteret Toten AS dessverre avviklet da det ikke var økonomisk forsvarlig og fortsette driften.

1. januar 2007 tok Hans Olav over som daglig leder etter sin far Asbjørn.

1. januar 2012 tok Vegard Svenskerud over som daglig leder.